XE TẢI ĐÔ THÀNH

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 1490 Kg

Kích thước thùng: 3600 x 1760 x 1780 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 300.000 km

Tặng bảo hiểm dân sự

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 1490 Kg

Kích thước thùng: 3700 x 1760 x 660/1770 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 300.000 km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 1990 Kg

Kích thước thùng: 3700 x 1760 x 660/1770 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 300.000 km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 2490 Kg

Kích thước thùng: 4210 x 1810 x 670/1775 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 300.000 km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 2490 Kg

Kích thước thùng: 3700 x 1760 x 660/1780 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 300.000 km

Tặng bảo hiểm dân sự

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 1.9-3.5 tấn

Kích thước thùng: 4310 x 1940 x 660/1850 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 300.000 km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 2-3.5 tấn

Kích thước thùng: 2850 x 1500/1860 x 280/450 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 300.000 km

Tặng định vị phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Trọng tải: 3.5 tấn

Kích thước thùng: 4980 x 1940 x 660/1850 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 300.000 km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 3.5 tấn

Kích thước thùng: 4310 x 1940 x 660/1850 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 300.000 km

Tặng bảo hiểm dân sự

Tặng lệ phí trước bạ

Trọng tải: 5 tấn

Kích thước thùng: 4310 x 1940 x 660/1850 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 300.000 km

Tặng lệ phí trước bạ

Tặng thảm lót sàn

Trọng tải: 6.5 tấn

Kích thước thùng: 5050 x 2100 x 660/2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 300.000 km