XE TẢI HINO SERIES 300

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: Euro 5, Mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 4500 x 1730 x 1770 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 300-500L dầu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: Euro 5, Mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 4450 x 1730 x 730/1900 mm

Tặng thảm lót sàn, bao da tay lái

Tặng định vị, phù hiệu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: Euro 5, Mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 4500 x 1730 x 1770 mm

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Tặng định vị phù hiệu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: Euro 5, Mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 4430 x 1710 x 430 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 3495 Kg

Động cơ: Euro 5, Mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 1890 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 300-500L dầu

Trọng tải: 3495 Kg

Động cơ: Euro 5, Mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 1890 mm

Tặng thảm lót sàn, bao da tay lái

Tặng định vị, phù hiệu

Trọng tải: 3495 Kg

Động cơ: Euro 5, Mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 500 mm

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Tặng định vị phù hiệu

Trọng tải: 4900 Kg

Động cơ: Euro 5, Mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng:  5600 x 2050 x 1965 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 4900 Kg

Động cơ: Euro 5, Mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 5550 x 2050 x 730/1965 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 300-500L dầu

Trọng tải: 4900 Kg

Động cơ: Euro 5, Mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng:  5600 x 2050 x 520 mm

XE TẢI HINO SERIES 500

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 6200 Kg

Động cơ: Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng:7250 x 2350 x 2065 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 500-600L dầu

Trọng tải: 6450 Kg

Động cơ: Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 7250 x 2280 x 730/2065 mm

Tặng mui lướt gió

Tặng định vị, phù hiệu

Trọng tải: 6400 Kg

Động cơ: Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 6620 x 2300 x 2065 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 500-600L dầu

Trọng tải: 6500 Kg

Động cơ: Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 6650 x 2280 x 730/2065 mm

Tặng thuế trước bạ

Tặng định vị, phù hiệu

Trọng tải: 6700 Kg

Động cơ: Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 6680 x 2350 x 530 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 500-600L dầu

Trọng tải: 8000 Kg

Động cơ: Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 7100 x 2350 x 2320 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 7950 Kg

Động cơ: Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 8550 x 2360 x 2300 mm

Tặng mui lướt gió

Tặng định vị, phù hiệu

Trọng tải: 8200 Kg

Động cơ: Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng:8550 x 2350 x 730/2150 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 8250 Kg

Động cơ: Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 7100 x 2360 x 2320 mm

Tặng 600L dầu

Tặng định vị, phù hiệu

Trọng tải: 8450 Kg

Động cơ: Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 7200 x 2350 x 730/2150 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 8500 Kg

Động cơ: Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 8550 x 2350 x 600 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 500-600L dầu

Trọng tải: 14100 Kg

Động cơ: Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng:9400 x 2360 x 2330 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải:  14400 Kg

Động cơ: Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 9450 x 2350 x 730/2150 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 500-600L dầu

p>Trọng tải: 14650 Kg

Động cơ: Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 9450 x 2350 x 620 mm

Tặng tiền mặt + 500L dầu

Tặng định vị, phù hiệu

Trọng tải: 14850 Kg

Động cơ: Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 7660 x 2350 x 2330 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 500-600L dầu

Trọng tải: 14950 Kg

Động cơ: Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng:9450 x 2350 x 730/2150 mm

XE TẢI ĐÔNG LẠNH HINO

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 3565kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 5070 x 2000 x 1895 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 500-600L dầu

Trọng tải: 4550kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 5610 x 2010 x 1960 mm

Tặng tiền mặt + 500L dầu

Tặng định vị, phù hiệu

Trọng tải: 5350kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 6480 x 2120 x 2040 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 500-600L dầu

Trọng tải: 5700kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 5600 x 2180 x 2050 mm

Tặng tiền mặt + 500L dầu

Tặng định vị, phù hiệu

Trọng tải: 6000kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 6500 x 2160 x 2060 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 500-600L dầu

Trọng tải: 7650kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 8000 x 2340 x 2270 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 500-600L dầu

Trọng tải: 8000kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 7000 x 2320 x 2210 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 14600kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 7950 x 2320 x 2470 mm

XE TẢI HINO GẮN CẨU

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 500-600L dầu

Trọng tải: 1200kg

Kích thước thùng: 3820 x 1720 x 460 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 2800kg

Kích thước thùng: 4450 x 2030 x 500 mm

Tặng tiền mặt + 500L dầu

Tặng định vị, phù hiệu

Trọng tải: 4550kg

Kích thước thùng: 6420 x 2350 x 550 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 500-600L dầu

Trọng tải: 5100kg

Kích thước thùng: 6100 x 2340 x 550 mm

Tặng tiền mặt + 500L dầu

Tặng định vị, phù hiệu

Trọng tải: 6750kg

Kích thước thùng: 6590 x 2350 x 600 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 13800kg

Kích thước thùng: 6920 x 2350 x 650 mm